Broer Peters Erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 mei is aftredend bestuurslid Broer Peters (93) benoemd tot erelid van harmonie Sempre Avanti. Een meer dan verdiende erkenning voor zijn vele verdiensten (o.m. 73 jaar bestuurslid) voor de vereniging. Broer blijft wel nog actief als trombonist van ons harmonie orkest.

Erelid Broer Peters