Harmonie Sempre Avanti heeft naast een bestuur ook nog een aantal commissies:

Jeugdcommissie

Astrid Buil Voorzitter, Aanspreekpunt tijdens de repetities, contactpersoon jeugdharmonie/BMO, contactpersoon BSO
Jan Ansems Contactpersoon muziekschool & MJT

Muziekcommissie

Frank Verstegen Voorzitter, acquisitie
Jacques Claessens Dirigent
Leo Sitsen Archivaris
Broer Peters Instrumentarium
Jeroen Geurts
Ilse Coppers
Berrie Beurskens

Communicatie commissie

Tom Thijssen Voorzitter
Theo Vestjens
Maud van Wylick
Instrumentencommissie Kledingcommissie
John Clout Lenie Gerritsen-Gerrits
Jurjen Collin Loes Peeters-Hebben
Broer Peeters
Jo Sijbers
Activiteitencommissie Beheer en onderhoud
Nicole Thijssen Voorzitter Alle voornamelijk “vutters” die, onder aanvoering van Pièrre Gerritsen, op maandagen de harmonie verdienstelijk zijn door het verrichten van diverse hand- en spandiensten. Zij staan ook wel bekend als “De Kelderboy’s” vanwege het feit dat hun thuishonk in de kelder van de Bongerdflat is.