Harmonie Sempre Avanti; onze geschiedenis

Harmonie Sempre Avanti is een nog vrij jonge vereniging. Ze bestaat sinds 1 januari 2002 wanneer de fusie tussen een tweetal Tegelse harmonieën te weten harmonie Eendracht (opgericht in 1937) en harmonie Voorwaarts (opgericht in 1900) formeel wordt bezegeld.

Aan het samensmelten van de beide harmonieën gaat natuurlijk het een en ander vooraf. In 2000-2001 vinden tussen de besturen van harmonie Voorwaarts en Eendracht oriënterende gesprekken plaats om de mogelijkheden van een eventuele fusie te bekijken. Dit leidt er toe dat er een proefperiode wordt afgesproken waarin de muzikanten met elkaar kennis maken tijdens gezamenlijke repetities en een repetitieweekend in Bleijerheide. Deze periode wordt afgesloten met een eerste gezamenlijk concert dat op 21 oktober 2001 o.l.v. dirigent Jacques Claessens in Overasselt wordt gegeven.

Drie dagen later, op 24 oktober 2001, stemmen de leden van de beide harmonieën onafhankelijk van elkaar met een overgrote meerderheid in met het voorstel van de beide besturen om met ingang van 1 januari 2002 te fuseren. Na deze stemming treffen de leden van de beide harmonieën elkaar op het plein voor het Tegelse gemeentehuis om elkaar te feliciteren. Enkele weken later wordt tijdens de Caecilia viering op zondag 18 november 2001 de naam van de nieuwe harmonie gepresenteerd: Sempre Avanti (vrij vertaald: samen verder).
Jacques Claessens, die dus ook tijdens de proefperiode zowel het jeugdorkest als ook het grote harmonieorkest dirigeerde, blijft/wordt de dirigent van de beide orkesten. Verder wordt de gehele harmonie in een nieuwe outfit gestoken. De presentatie hiervan vindt plaats tijdens het Nieuwjaarsconcert in januari 2002.

 

Hoogtepunten

De daarop volgende periode staat bol van de hoogtepunten. In 2003 wordt voor de eerste keer deel genomen aan het bondsconcours. Met de werken Virginia en Puzsta weet het harmonie orkest 87,17 punten te vergaren wat resulteert in een 1e prijs met promotie en de titel Limburgs Kampioen in de 4e divisie. De vereniging besluit vervolgens in te gaan op de uitnodiging om deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap. Hier worden op 17 januari 2004 met dezelfde werken 88, 33 punten behaald. Ruim voldoende voor een eerste prijs en het landskampioenschap in de 4e divisie.

In 2007 en 2008 volgt een herhaling van zetten maar nu in de 3e divisie. Nadat op 21 oktober 2007 in Roermond een eerste prijs met promotie naar de tweede divisie met opnieuw een Limburgse titel wordt behaald, neemt de harmonie deel aan de nationale titelstrijd in Venlo. Voor de tweede keer in haar nog prille bestaan wordt door de harmonie de nationale titel veroverd.

Tijdens het Caecilia feest in november 2007 werd dhr. Frans Gitmans geïnstalleerd als de eerste beschermheer van harmonie Sempre Avanti. Tot aan zijn overlijden in augustus 2013 heeft hij deze functie met zeer veel betrokkenheid bekleed.

In 2014 nam de vereniging om uiteenlopende redenen afscheid van de majorettes groep en drumband.

In 2016 neemt het harmonie orkest na negen jaar weer deel aan het bondsconcours. In theater de Oranjerie in Roermond behaald het orkest 87,5 punten wat resulteert in een 1e prijs met promotie en de titel Limburgs Kampioen in de 3e divisie.

Een greep uit hoogtepunten van de vereniging

  • De Prelude concerten in 2003, 2009, 2011 en 2013;
  • Deelname aan de Reuzenoptocht te Venlo in 2005;
  • De Promsconcerten met Neet oet Lottum in 2005 en 2006;
  • De opluistering van het BCL treffen in Steyl in 2008;
  • Het themaconcert ‘Musicals in concert’ in 2009 en 2012;
  • De CD opname met Gé Reinders in 2009 en het concert met Gé Reinders in 2010 in theater de Maaspoort in Venlo;
  • Het muzikaal opluisteren van een tweetal H. Missen die rechtstreeks op TV werden uitgezonden waaronder de Pinkstermis in 2013 (Eurovisie uitzending);
  • Organisatie en deelname aan Let us Entertain You! in 2014 in theater de Maaspoort Venlo.