Jo Sijbers overleden

Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Jo Sijbers.

Jo was ruim 35 jaar actief binnen onze vereniging waarvan vele jaren als bestuurslid.

Wekelijks bezocht hij op woensdagavond de repetitie en daarnaast was hij samen met zijn echtgenote Tonny een trouwe bezoeker van onze concerten.

Wij verliezen in Jo een zeer gewaardeerd lid die onze vereniging een warm hart toedroeg.

Zijn opgewekte, positieve instelling en zijn humor zullen we gaan missen.

Wij wensen zijn echtgenote Tonny, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.