Dré Loosberg gehuldigd

Tijdens het jaarlijkse Caecilia feest is muzikant Dré Loosberg gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap van onze vereniging.

Dré is zijn muzikale loopbaan begonnen in 1955. Als trombonist is Dré al vele jaren actief muzikant.
Daarnaast is Dré vanaf 1979 jarenlang bestuurslid geweest. In 1995 werd hij benoemd tot vice voorzitter en uiteindelijk interim voorzitter van de voormalige harmonie Voorwaarts.

Als bestuurslid was hij in 2001 nauw betrokken bij de fusie tussen harmonie Voorwaarts en harmonie Eendracht. De naam van de nieuwe vereniging ‘harmonie Sempre Avanti’ werd door hem bedacht.

Naast het musiceren is hij heden ten dage nog altijd een vaste waarde bij het ophalen van het oud papier op maandagochtend en is hij de initiator van het jaarlijkse Sinterklaasbezoek bij de leden.

Kortom een verenigingsman pur sang!

Huldiging D. Loosberg 2015