Loting bondsconcours

Op woensdag 17 februari vond in ‘t Aad Raodhoes te Melick de loting plaats voor de volgorde van optredens tijdens het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) dat wordt gehouden op twee zondagen in oktober in theater de Oranjerie in Roermond. De loting werd verricht door Bart Nijs, secretaris van het bondsbestuur van de LBM.

Ons harmonieorkest (3e divisie) is ingedeeld op zondag 30 oktober om 12.15 uur.