Opleiding

De vereniging verzorgt zelf een Basis Muziek Opleiding en theorielessen. De muzieklessen voor de jeugdleden worden grotendeels verzorgd door docenten van Co. de Cultuurontwikkelaar. De lessen op instrumenten die Co. niet aanbiedt, worden verzorgd door onze eigen docenten. Ook alle volwassenen in opleiding volgen muzieklessen bij onze eigen docenten. Alle docenten hebben een opleiding bij het conservatorium afgerond. De lesdagen en tijden verschillen per docent.

Jeugd

Voor jeugdige leerlingen hanteren wij het volgende opleidingssysteem:

Basis Muziek Onderwijs (BMO)

De Basis Muziek Opleiding klas bestaat doorgaans uit kinderen die tussen de 6 en 9 jaar oud zijn. Tijdens deze lessen staat plezier maken voorop. Op een leuke en speelse manier maken de kinderen kennis met muziek. Ze leren niet alleen blokfluit spelen, maar ook noten lezen en verschillende ritmes kennen. Van de harmonie krijgen ze een blokfluit in bruikleen. Uiteraard mag deze mee naar huis om thuis op te oefenen.

De BMO-lessen worden verzorgd door Els Wischmann en vinden op woensdag in de vooravond plaats in de Haandert. De BMO wordt gecoördineerd door Nicole Tange. Zij is tevens de contactpersoon voor deze leerlingen en hun ouders.

Theorielessen

Alle leerlingen die een muziekinstrument leren bespelen krijgen naast de individuele muzieklessen ook theorielessen aangeboden. Ze leren tijdens deze lessen noten lezen en ritmes herkennen. Deze theorielessen vinden wekelijks plaats op woensdag en zijn in groepsverband. Iedereen werkt tijdens deze les op zijn/haar eigen niveau. De opgedane theoretische kennis kan tijdens de muzieklessen meteen in de praktijk gebracht worden.

Leerlingen die toewerken richting een A, B, C of D diploma krijgen hiervoor aangepaste theorielessen. Deze lessen leiden uiteindelijke tot een theoriediploma. Na het behalen van het theoriediploma mag de leerling ook het bijbehorende praktijkexamen doen.

Individuele muzieklessen

Na het afsluiten van de BMO-lessen kiezen de leerlingen in overleg met de BMO-docente een muziekinstrument dat ze willen leren bespelen. Met het gekozen instrument gaan ze aan de slag tijdens individuele muzieklessen. Deze lessen duren een half uur en vinden wekelijks plaats op een in samenspraak met de docent te bepalen doordeweekse dag. Instrumenten waaruit momenteel gekozen kan worden zijn klarinet, dwarsfluit, trompet, trombone, slagwerk, hobo, fagot, tuba, en saxofoon maar ook eventuele andere wensen zijn bespreekbaar. Muziekinstrumenten, accessoires en boeken worden door de harmonie verzorgd. Leerlingen krijgen deze spullen in bruikleen.

Leerlingen die het instrument naar behoren beheersen kunnen in overleg met de dirigent en de docent instromen in het harmonieorkest van Harmonie Sempre Avanti.

Opleidingsorkest

Na een paar maanden les kunnen leerlingen instromen in het opleidingsorkest. In dit orkest spelen alle leerlingen samen, zowel de kinderen als de volwassenen in opleiding. Onder leiding van Els Wischmann wordt er wekelijks op woensdagavond gerepeteerd aan een zeer uitgebreid repertoire. Op deze manier wordt er geleerd om samen te spelen én kunnen ze laten horen wat er tijdens de muzieklessen al allemaal is geleerd.

Individuele muzieklessen

Vanaf 8 jaar (in samenspraak met de BMO docent) gaat een leerling een muziekinstrument kiezen om te bespelen. Huidige instrumenten bevatten:
klarinet, fluit, trompet, slagwerk, hobo, fagot, tuba, en saxofoon. Deze instrumenten kunnen uitgebreid worden naar wens van verschillende instrumenten. De lessen kunnen op elke doordeweekse dag plaatsvinden (in samenspraak met de docent), en duren een half uur per week. Muziekinstrumenten, accessoires, en boeken worden door de harmonie verzorgd.

Leerlingen die het instrument naar behoren beheersen kunnen in overleg met de dirigent en de docent instromen in het harmonieorkest van Harmonie Sempre Avanti.

Betrokkenheid van ouders

Voor leden onder de 18 (en daarna) zijn de ouders erg belangrijk. Wij verwachten als harmonie dat de ouders activiteiten waarvoor ze uitgenodigd
zijn (familiedag, concerten, financiële activiteiten) met enthousiasme bijwonen. Ook wordt er weleens gevraagd voor ondersteuning vanuit ouders bij activiteiten voor de jeugd, en verwachten wij betrokkenheid met de voortgang van de muzieklessen en theorielessen.

Volwassenen

Voor volwassenen is het mogelijk om op individuele basis muziekles te volgen via Harmonie Sempre Avanti op dezelfde manier als voor de jeugd. Momenteel is er voor volwassenen binnen ons programma geen BMO-groepje. Het leren van ritmes en het leren lezen van bladmuziek wordt op individuele basis gedoceerd.

Kosten

  • BMO: € 197,50 per jaar;
  • Leden in opleiding: € 437,50 per jaar;
  • Leden niet in opleiding: € 155,- per jaar.

Lessen die binnen 24 uur van de lestijd worden afgezegd worden alsnog door docenten in rekening gebracht bij de harmonie. Houd hier rekening mee, en meld voortijdig de leerling af.

Op woensdagen vinden (indien mogelijk) al onze repetities plaats. Het is ons streven om de lessen daarnaast zoveel mogelijk op woensdagen te laten plaatsvinden.