De organisatie

HET BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de harmonie bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Ze vormen samen met nog 6 andere bestuursleden het bestuur van de harmonie. De leden van het dagelijks bestuur zijn:
John Clout voorzitter
Bleys Reinders vicevoorzitter
Theo Vestjens Secretaris
Steef Reijntjes Penningmeester

De overige leden van het bestuur zijn voorzitter van een van de commissies die de binnen de harmonie actief zijn. Deze bestuursleden zijn:
Jurjen Collin voorzitter instrumenten commissie/technische commissie/werkgroep kleding
Ymke Kok: voorzitter muziekcommissie
Marleen Peeters: voorzitter activiteitencommissie
Nicole Tange voorzitter opleidingscommissie
Tom Thijssen voorzitter pr commissie
Lianne Schreurs voorzitter jeugdactiviteitencommissie
Vacant voorzitter sponsorcommissie (contactpersoon Bleys Reijnders)

DE SENAAT

De Senaat bestaat uit oud-bestuursleden met een jarenlange ervaring op het bestuurlijk vlak binnen de harmonie. Om deze kennis en ervaring niet verloren te laten gaan is er een senaat opgericht. Het bestuur van de harmonie stelt deze raad minimaal een keer per jaar uitvoerig op de hoogte van de stand van zaken binnen de harmonie en van de te nemen beslissingen. De adviezen/meningen vanuit de Senaat met betrekking tot het te volgen beleid worden door het bestuur meegenomen in hun besluitvorming. De senaat bestaat momenteel uit de leden Leo Denessen, Pierre Gerritsen, Dré Loosberg, Paul Lücker en Lou Smeets.

DE ERELEDEN

Een speciale plaats binnen onze vereniging wordt ingenomen door onze ereleden. Ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd. Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen de leden op voordracht van het bestuur een lid benoemen tot erelid.
De ereleden van de harmonie zijn momenteel in alfabetische volgorde:
Dhr. J. Driessen
Dhr. P. Gerritsen
Dhr. J. Hovens
Dhr. H. Peters