Theo Linssen overleden

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons lid Theo Linssen.

Theo was jarenlang als muzikant en archivaris actief binnen onze vereniging.

Wij verliezen in hem een gewaardeerd lid die de vereniging een warm hart toedroeg.

Wij zijn Theo dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.