Voorzitterswissel

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 19 juli droeg Frank Verstegen het voorzitterschap van harmonie Sempre Avanti over aan John Clout. Frank Verstegen is ruim 22 jaar voorzitter geweest van de harmonie.

Tijdens zijn voorzitterschap van harmonie Eendracht kwam de fusie tot stand met harmonie Voorwaarts en ontstond op 1 januari 2002 de nieuwe Tegelse harmonie Sempre Avanti. Als voorzitter van Sempre Avanti was hij de initiator en drijvende kracht van de succesvolle promsconcerten en de themaconcerten ‘Musicals in Concert’ en ‘Let us entertain you’. Ook werd onder zijn voorzitterschap met succes deelgenomen aan concoursen, het harmonieorkest werd drie maal Limburgs kampioen en twee maal Nederlands kampioen. In 2014 nam hij het initiatief voor het terugbrengen van het muziekonderwijs op diverse basisscholen in Tegelen. Gedurende zijn voorzitterschap werd met grote regelmaat de samenwerking aangegaan met zusterverenigingen, koren en vastelaovesverenigingen. De laatste jaren vertegenwoordigde hij als lid van Het Groot Venloos Muziekverenigingen Overleg (GVMO) de belangen van de muziekverenigingen in de gemeente Venlo.

Frank Verstegen blijft als muzikant aan harmonie Sempre Avanti verbonden. “Ik ben uiteraard niet weg binnen de vereniging en blijf me inzetten voor onze mooie club. En zeg nooit nooit. Wellicht kom ik ooit terug in het bestuur of ga me inzetten binnen een commissie”.

De nieuwe voorzitter John Clout is als vice-voorzitter en muzikant al vele jaren nauw betrokken bij de vereniging. John Clout zal voor een periode van twee jaar de voorzittersrol op zich nemen. In die periode worden jongere bestuursleden begeleid om de vereniging in de toekomst voor te gaan. “Het tweejarig voorzitterschap zie ik niet als een ad interim functie, ik ben geen tussenpaus. Mijn speerpunten de komende twee jaar zijn werving, jeugd en opleiding én het opzetten van kleinschalige muzikale projecten in en voor Tegelen”.

Tijdens de vergadering werd Bleys Reijnders verkozen tot bestuurslid. Hij zal binnen het bestuur de functie van vice-voorzitter bekleden. Zittende bestuursleden Freddy Kessels (penningmeester) en Jurjen Collin (voorzitter instrumenten en technische commissie) werden herkozen voor een nieuwe bestuursperiode.