Wie zijn we?

We zijn drie personen die samen het bestuur van de Stichting Vrienden van Harmonie Sempre Avanti vormen en fondsen werven, het toevertrouwde geld beheren en naar de geest van de doelstelling van de stichting het geld besteden.

Voorzitter is Paul Lucker, klarinettist bij de harmonie. Trombonist en bestuurslid Dré Loosberg is penningmeester. Secretaris is dhr. Gerard Engels.

onzevrienden

Wat doen we?

De stichting ontplooit activiteiten om gelden voor de stichting te werven. Dit kan o.a. door bekende, maar uiteraard ook nieuwe vrienden aan te schrijven voor het doen van een jaarlijkse donatie: zich bewijzen als vriend of vriendin.

In overleg met het bestuur van Harmonie Sempre-Avanti wordt afgestemd waar de stichting de harmonie kan ondersteunen bij het verwezenlijken van hun termijnplan of bij knelpunten. De stichting participeert dan naast de harmonie in de kosten.

Contactgegevens

Onderstaand een overzicht van onze contactgegevens.

Stichting Vrienden van Harmonie Sempre Avanti
Secretariaat: Wilhelminaplein 151 5931 NX Tegelen
Tel: +31-6-51765624
Fax: +31-84-7209948
E-Mail: vrienden@sempre-avanti.nl
Bank: NL20 RABO 0190514000

Stichtingsbestuur
Voorzitter: Paul Lücker
Secretaris: Gerard Engels
Penningmeester: Dré Loosberg

Vriend worden Onze vrienden